Корпоративни Хостинг Планови

Business M
3999.00МКД Monthly

Локација - Македонија
Домени - 10 додатни домени
Простор - 100GB SSD
MYSQL бази - неограничени
SSL - Positive SSL
Веб сервер - Litespeed
Backup - Неделен backup
Процесорка моќ - 4 јадра
RAM - 4 GB
Cloudlinux - Вклучено
Миграција - Бесплатна миграција
Entry процеси - 180 EP
Контролен панел - WHM/cPanel
IP - Дедицирана IP
Конфигурација Емаил - REV DNS,SPF,DKIM
Емаил - Бизнис Емаил

Business L
5999.00МКД Monthly

Локација - Македонија
Домени - 16 додатни домени
Простор - 180GB SSD
MYSQL бази - неограничени
SSL - Positive SSL
Веб сервер - Litespeed
Backup - Неделен backup
Процесорка моќ - 6 јадра
RAM - 7 GB
Cloudlinux - Вклучено
Миграција - Бесплатна миграција
Entry процеси - 280 EP
Контролен панел - WHM/cPanel
IP - Дедицирана IP
Конфигурација Емаил - REV DNS,SPF,DKIM
Емаил - Бизнис Емаил

Business XL
7999.00МКД Monthly

Локација - Македонија
Домени - 30 додатни домени
Простор - 300GB SSD
MYSQL бази - неограничени
SSL - Positive SSL
Веб сервер - Litespeed
Backup - Неделен backup
Процесорка моќ - 10 јадра
RAM - 10 GB
Cloudlinux - Вклучено
Миграција - Бесплатна миграција
Entry процеси - 360 EP
Контролен панел - WHM/cPanel
IP - Дедицирана IP
Конфигурација Емаил - REV DNS,SPF,DKIM
Емаил - Бизнис Емаил