Виртуелни Сервери (KVM виртуализација)

За виртуализирање користиме KVM, која преставува најмоќна техника за виртуализирање

ВПС - WINDOWS KVM 2
699.00МКД Месечно

2 CPU Јадро
2 ГБ РАМ
40 ГБ SAS
1Gbps Споделена линија
3TB сообраќај
Инстант Активација
Virtualizor Контролен Панел
Оперативен систем по ваша желба (Win 2008 / 2008r2 / 2012r2 / 2016 2019)
Техничка подршка
Контролен вебсајт панел по избор

ВПС - WINDOWS KVM 3
999.00МКД Месечно

3 CPU Јадро
3 ГБ РАМ
50 ГБ SAS
1Gbps Споделена линија
3TB сообраќај
Инстант Активација
Virtualizor Контролен Панел
Оперативен систем по ваша желба (Win 2008 / 2008r2 / 2012r2 / 2016 2019)
Техничка подршка
Контролен вебсајт панел по избор

ВПС - WINDOWS KVM 4
1299.00МКД Месечно

4 CPU Јадро
4 ГБ РАМ
60 ГБ SAS
1Gbps Споделена линија
4TB сообраќај
Инстант Активација
Virtualizor Контролен Панел
Оперативен систем по ваша желба (Win 2008 / 2008r2 / 2012r2 / 2016 2019)
Техничка подршка
Контролен вебсајт панел по избор

ВПС - WINDOWS KVM 6
1999.00МКД Месечно

6 CPU Јадро
6 ГБ РАМ
80 ГБ SAS
1Gbps Споделена линија
5TB сообраќај
Инстант Активација
Virtualizor Контролен Панел
Оперативен систем по ваша желба (Win 2008 / 2008r2 / 2012r2 / 2016 2019)
Техничка подршка
Контролен вебсајт панел по избор

ВПС - WINDOWS KVM 8
2499.00МКД Месечно

8 CPU Јадро
8 ГБ РАМ
100 ГБ SAS
1Gbps Споделена линија
5TB сообраќај
Инстант Активација
Virtualizor Контролен Панел
Оперативен систем по ваша желба (Win 2008 / 2008r2 / 2012r2 / 2016 2019)
Техничка подршка
Контролен вебсајт панел по избор