ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.com
869.00МКД
.nl
869.00МКД
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com داغ
869.00МКД
1 سال
869.00МКД
1 سال
869.00МКД
1 سال
.net
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
.org
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
.biz
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
.info جدید
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
.club
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
999.00МКД
1 سال
.me داغ
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
.site
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
.blog
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.app
1299.00МКД
1 سال
1299.00МКД
1 سال
1299.00МКД
1 سال
.chat
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.cloud
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
1699.00МКД
1 سال
.download
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.media
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.technology
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
.accountant
1799.00МКД
1 سال
1799.00МКД
1 سال
1799.00МКД
1 سال
.apartments
3399.00МКД
1 سال
3399.00МКД
1 سال
3399.00МКД
1 سال
.attorney
3399.00МКД
1 سال
3399.00МКД
1 سال
3399.00МКД
1 سال
.cleaning
3299.00МКД
1 سال
3299.00МКД
1 سال
3299.00МКД
1 سال
.catering
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.eu
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال
.eu.com
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.business
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال
.career
6999.00МКД
1 سال
6999.00МКД
1 سال
6999.00МКД
1 سال
.company
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.academy
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.college
4499.00МКД
1 سال
4499.00МКД
1 سال
4499.00МКД
1 سال
.courses
2499.00МКД
1 سال
2499.00МКД
1 سال
2499.00МКД
1 سال
.education
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
.school
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.science
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.study
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
1999.00МКД
1 سال
.university
3299.00МКД
1 سال
3299.00МКД
1 سال
3299.00МКД
1 سال
.agency
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
1399.00МКД
1 سال
.co
1719.00МКД
1 سال
1719.00МКД
1 سال
1719.00МКД
1 سال
.nl
869.00МКД
1 سال
869.00МКД
1 سال
869.00МКД
1 سال
.us
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال
699.00МКД
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود