Почитувани,

 

Сакаме да ве известиме дека на ден 27 јуни 2023 во 15h.00h -15.30h часот ќе правиме надградба на мрежата и поставување на нова опрема, како и инсталација на нов хардвер.

Постојано ја зголемуваме мрежата според потребите на корисниците за сервисите да фукнционираат беспрекорно.

Очекуван прекин на мрежата на виртуелните приватни сервери ќе биде од 30-60 мин.

Прекин на мрежата на дедицираните сервери нема да има. 

Прекин на мрежата на споделен хостинг сервисот нема да има. 

 

Се извинуваме за сите непријатности настанати, за сите прашања може да не контактирате на нашиот веб сајт.

 

Тимот на QHost.mk

 

 

Dear Customers,

 

We want to inform you that on June 27, 2023 at 15h.00h -15.30h we will be upgrading our network and installing new equipment and new hardware.

We are constantly increasing the network according to the needs of the users so that the services function flawlessly.

 

Expected network downtime of virtual private servers will be from 30-60 min.

There will be no network interruption on the dedicated servers.

There will be no network interruption of the shared hosting service.

 

 We apologize for any inconvenience caused, for any questions you can contact us on our website.

Tuesday, June 27, 2023


« Back